HER2 i reakcja raka piersi na chemioterapię adiuwantową czesc 4

Istniała również istotna zgodność wyników FISH z wynikami analiz immunohistochemicznych z przeciwciałem CB11 (statystyka kappa, 0,76, przedział ufności 95%, 0,70 do 0,82) i przeciwciałem TAB 250 (statystyka kappa, 0,66, przedział ufności 95% 0,59 do 0,73) oraz między FISH i analizą PCR (statystyka kappa, 0,60, przedział ufności 95%, 0,53 do 0,67) (tabela 1). Statystyka Kappa dla innych analiz wykazała umiarkowaną zgodność (Tabela 1). Tabela 2. Tabela 2. Podstawowe cechy kobiet, dla których dostępne były dane FISH. Powiązania między wynikami analizy amplifikacji lub nadekspresji HER2 i przeżycia wolnego od nawrotów i całkowitego przeżycia oceniano dla każdej z czterech metod testu. Wyniki FISH są szczegółowo przedstawione, ponieważ ta metoda jest złotym standardem do pomiaru statusu HER2.35,36. Tabela 2 przedstawia wyjściową charakterystykę pacjentów, dla których dostępne były pomiary oparte na FISH. Rozkład cech w tej podgrupie był podobny do tego u wszystkich 710 kwalifikujących się pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji w badaniu MA.5.6 Nie było znaczącej różnicy między kobietami z amplifikacją HER2 i bez amplifikacji, z wyjątkiem przesunięcia w kierunku młodszego wieku. wśród tych, których nowotwory wykazywały amplifikację HER2 w FISH.
Rysunek 1. Ryc. 1. Przeżycie wolne od nawrotów (panel A) i całkowite przeżycie (panel B) wśród kobiet z rakiem piersi, zgodnie z opisem amplifikacji HER2 w FISH. W porównaniu z kobietami bez amplifikacji HER2, kobiety z amplifikacją HER2 miały zmniejszone prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od nawrotów (współczynnik ryzyka dla nawrotu, 1,31, 95% przedział ufności, 1,03 do 1,67, P = 0,03) i ogólny czas przeżycia (współczynnik ryzyka dla śmierć, 1,62, przedział ufności 95%, 1,24 do 2,11, P <0,001) (Figura 1). Po dostosowaniu do wieku, statusu węzła, statusu receptora estrogenu, rodzaju operacji i wielkości guza prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od nawrotów pozostało niższe u kobiet z amplifikacją HER2 niż u kobiet bez amplifikacji HER2 (współczynnik ryzyka nawrotu, 1,24; procent przedziału ufności, 0,96 do 1,60, P = 0,09), podobnie jak prawdopodobieństwo całkowitego przeżycia (współczynnik ryzyka zgonu, 1,53, przedział ufności 95%, 1,15 do 2,02, P = 0,003).
Ryc. 2. Ryc. 2. Przeżycie wolne od nawrotów (panel A) i całkowite przeżycie (panel B) zgodnie z typem chemioterapii adjuwantowej u kobiet z amplifikacją HER2 w FISH. Ryc. 3. Ryc. 3. Przeżycie wolne od nawrotów (panel A) i całkowite przeżycie (panel B) według rodzaju chemioterapii adjuwantowej u kobiet bez amplifikacji HER2 w FISH. Wśród kobiet, u których guzy wykazywały amplifikację HER2, chemioterapia adjuwantowa z CEF była lepsza niż w przypadku CMF pod względem przeżycia wolnego od nawrotów (współczynnik ryzyka nawrotu, 0,52, przedział ufności 95%, od 0,34 do 0,80, P = 0,003) i przeżycie (współczynnik ryzyka zgonu, 0,65, przedział ufności 95%, 0,42 do 1,02; P = 0,06) (ryc. 2). Dla kontrastu, wśród tych, u których guzy nie wykazywały amplifikacji HER2, nie było istotnej różnicy między chemioterapią adiuwantową z CEF i tą z CMF pod względem czasu przeżycia bez nawrotów (współczynnik ryzyka dla nawrotu, 0,91, przedział ufności 95%, 0,71 do 1,18; P = 0,49) lub przeżycie całkowite (współczynnik ryzyka zgonu, 1,06, przedział ufności 95%, 0,83 do 1,44, P = 0,68) (rys. 3)
[przypisy: wagi apteczne, nanogen, kabiny toaletowe ]
[podobne: surowica przeciwtężcowa, latkowski twitter, przychodnia sowińskiego legionowo ]