Objętościowa progresja w policystycznej chorobie nerek ad 5

W podgrupach wiekowych nachylenia wyrażone w procentach rocznie były znacznie niższe w starszej grupie wiekowej (P = 0,02). Nie stwierdzono istotnej interakcji pomiędzy całkowitą objętością nerki a wiekiem, nawet dla nachylenia procentowej całkowitej objętości nerki, gdzie wiek był znaczny. Stoki całkowitej objętości nerki były różne w podgrupach całkowitej objętości nerki w każdej grupie wiekowej. Ogólnie, nachylenia całkowitej wielkości nerki różniły się w zależności od podgrupy, początkow...

Przekazanie limfocytowego wirusa zapalenia naczyniów przewodzących drogą przeszczepu narządu ad 11

Wykorzystanie informacji dotyczących niedawnej ekspozycji gryzoni na badania przesiewowe pod kątem dawcy może wykluczyć zdrowych dawców z już ograniczonej puli dawców organów. Jednakże gromadzenie dodatkowych danych epidemiologicznych na temat narażenia dawców może być przydatne, szczególnie w przypadku badania nietypowych wyników po transplantacji. Przeszkodą jest również przenoszenie się wirusa zoonotycznego po transplantacji; osoby z upośledzeniem odporności powinny zachować szczególną ostrożnoś...

Wczesne leczenie gancyklowirem w celu zapobiegania chorobie wywołanej cytomegalią po allogenicznym przeszczepie szpiku kostnego ad

Badania prowadzono od lutego 1989 r. Do sierpnia 1990 r. Hodowanie wymazów z gardła, krwi i moczu wykonywano co tydzień, aż jedna lub więcej hodowli uzyskała wynik dodatni lub do 80 dnia po transplantacji. Podgrupę tych pacjentów włączono również do prospektywnego badania wartości płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (przeprowadzonego w 35 dniu po transplantacji) w przewidywaniu dalszego rozwoju zapalenia płuc CMV. Dodatkowe kryteria włączenia do badań obejmowały pomyślne wszczepienie (odzwierciedlone prz...

Tarcze w pelni zmechanizowane

Istniała również istotna zgodność wyników FISH z wynikami analiz immunohistochemicznych z przeciwciałem CB11 (statystyka kappa, 0,76, przedział ufności 95%, 0,70 do 0,82) i przeciwciałem TAB 250 (statystyka kappa, 0,66, przedział ufności 95% 0,59 do 0,73) oraz między FISH i analizą PCR (statystyka kappa, 0,60, przedział ufności 95%, 0,53 do 0,67) (tabela 1). Statystyka Kappa dla innych analiz wykazała umiarkowaną zgodność (Tabela 1). Tabela 2. Tabela 2. Podstawowe cechy kobiet, dla których dostępne by...

Najnowsze zdjęcia w galerii logopedacastillomorales:

331#medycyna po dyplomie testy , #portal medyczny służby zdrowia , #orbitrek olx , #usg ciąży warszawa , #caloricontrol opinie , #półpasiec jak leczyć , #zaburzenia integracji sensorycznej objawy , #optium xido , #rtg zęba , #nfz wrocław kolejka do sanatorium ,