Objętościowa progresja w policystycznej chorobie nerek ad

Kwalifikujący się pacjenci otrzymali diagnozę ADPKD, 14 miało rzeczywistą lub oszacowaną (według równania Cockcrofta-Gaulta) klirens kreatyniny co najmniej 70 ml na minutę, a poziom kreatyniny w surowicy wynosił 1,6 mg na decylitr (141 .mol na litr) lub mniej w przypadku pacjentów płci męskiej i 1,4 mg na decylitr (124 .mol na litr) lub mniej w przypadku pacjentek. Pacjenci nie kwalifikowali się, jeśli mieli inne schorzenia opró...

Multidetector Tomografia komputerowa z ostrą zatorowością płucną ad 7

Ponieważ jednak pacjenci z niejednoznacznymi ustaleniami dotyczącymi CTA lub CTA-CTV w praktyce klinicznej prawdopodobnie poddawani są dodatkowym testom, uważamy podane tu wartości dokładności diagnostycznej za odpowiednie do zastosowania klinicznego i do porównania z innymi technikami. Dane, które przedstawiamy, uzyskano głównie za pomocą cztero-plastycznego CT. Nie badaliśmy wystarczającej liczby pacjentów za pomocą 8-plasterk...

Natalizumab do nawrotów stwardnienia rozsianego

Jak zauważył Ropper w swoim artykule wstępnym (wydanie z 2 marca), trzy artykuły na temat stosowania natalizumabu w tym wydaniu czasopisma są kluczowe, ale jego wniosek, że natalizumab jest silnym lekiem na stwardnienie rozsiane może być zbyt optymistyczny. Podobne kryteria wejściowe, leczenie i metody analizy pozwalają na wyciągnięcie klinicznie przydatnych wniosków z badań kontrolowanych placebo nad natalizumabem przez Polmana...

przychodnia sportowa zukowo

Wykorzystanie informacji dotyczących niedawnej ekspozycji gryzoni na badania przesiewowe pod kątem dawcy może wykluczyć zdrowych dawców z już ograniczonej puli dawców organów. Jednakże gromadzenie dodatkowych danych epidemiologicznych na temat narażenia dawców może być przydatne, szczególnie w przypadku badania nietypowych wyników po transplantacji. Przeszkodą jest również przenoszenie się wirusa zoonotycznego po transplantac...

Najnowsze zdjęcia w galerii logopedacastillomorales:

331#medycyna po dyplomie testy , #portal medyczny służby zdrowia , #orbitrek olx , #usg ciąży warszawa , #caloricontrol opinie , #półpasiec jak leczyć , #zaburzenia integracji sensorycznej objawy , #optium xido , #rtg zęba , #nfz wrocław kolejka do sanatorium ,