Medical Mystery: Gangrene and Cutaneous Nodules – The Answer

Nodosa polaryzacyjna u 62-letniego mężczyzny. Panel A pokazuje cyfrową gangrenę dotykającą prawą rękę, przebarwienie panelu N nogami w siatkowym wzorze z wyczuwalnymi skórnymi guzkami, a panel C – próbkę biopsji guzka (hematoksylina i eozyna).
Tajemnica medyczna w wydaniu z 6 kwietnia1 dotyczyła 62-letniego mężczyzny, który przedstawił trzymiesięczną historię cyfrowej gangreny w prawej ręce (ryc. 1A). Skóra jego rąk i nóg miała cętkowane przebarwienia z namacalnymi skórnymi guzkami (ryc. 1B). Głębokie nacięcie przez biopsję z guzka skóry ujawniło niedrożne tętnice środkowej wielkości z naciekiem limfoplazmatyczno-obojętnochłonnym i neutrofilowym (ryc. 1C). Na podstawie klinicznych i histologicznych ustaleń rozpoznano skórną guzkową guzkowicę. Pacjent został poddany amputacji obszarów martwiczych. Podczas leczenia glikokortykoidami pojawiły się nowe guzki skórne. Leczenie cyklofosfamidem było skuteczne w zwalczaniu choroby. Po roku pacjent był w pełnej remisji, a terapia immunosupresyjna była zmniejszona.
Stefan Schanz, MD
Anja Ulmer, MD
University of Tuebingen, D-72076 Tuebingen, Niemcy
Odniesienie1. Schanz S, Ulmer A. Tajemnica medyczna – zgorzel i guzki skórne. N Engl J Med 2006; 354: 1515-1515
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
[więcej w: bruksizm, wagi apteczne, prometazyna ]
[więcej w: xylogel opinie, saliderm, medikon grodzisk mazowiecki ]