Pierwsze miesiące przyznawania leków na receptę – aktualizacja CMS ad

Plan podstawowej alternatywy jest aktuarialnie równoważny ustawowo określonej korzyści, ale można zmienić zarówno udział własny, jak i podział kosztów. (Większość tych planów nie podlega odliczeniu). Plan ulepszonej alternatywy przekracza określony standardowy zakres – na przykład, oferując pokrycie w dziale pączków. Dla beneficjentów dostępnych jest kilka różnych rodzajów ubezpieczenia. Nasi beneficjenci są zróżnicowani socjoekonomicznie i medycznie, a ich potrzeby znacznie się różnią, dlatego uważamy, że te opcje są pozytywną cechą programu. Inni argumentowali, że jednolita (być może obowiązkowa) korzyść byłaby lepsza. Dane dotyczące wyborów planu są istotne dla tego argumentu (patrz wykresy kołowe).
Standardowa korzyść określona w ustawie pociąga za sobą roczne odliczenie w wysokości 250 USD, a następnie 75% pokrycia za kolejne 2000 dolarów kosztów leków, następnie przez dziurę w pączku , w której pacjenci płacą kolejne 2850 dolarów kosztów leków, a na koniec katastrofą pokrycie 95% ewentualnych dalszych kosztów leków na receptę w danym roku. Tylko 17 procent beneficjentów wybierających niezależny plan leków na receptę i 5 procent beneficjentów wybierających program Medicare Advantage wybrało standardową korzyść. Dla porównania, 78 procent wszystkich zarejestrowanych beneficjentów wybrało plany bez odliczenia, a 18 procent wybrało plan, który oferował pewien zakres w dziale pączków.
Dokonując wyborów między planami, beneficjenci podkreślili cechy, które są dla nich najważniejsze. Ponieważ pomagamy innym beneficjentom w dokonywaniu wyborów, podkreślimy zatem te rozróżnienia: czy plany są objęte policzeniem w wysokości 250 USD, czy nie, czy wymagają one płaskich spłat lub współubezpieczenia, czy oferują pokrycie w dziale pączków, szerokość ich formuły oraz zakres jakichkolwiek wcześniejszych zezwoleń wymaganych dla leków formularyzujących. W 2007 r. Medicare oczekuje zatwierdzenia tylko dwóch opcji planu od każdego sponsora planu, chyba że istnieje istotny powód dla jednej trzeciej.
Konkurencja zapewnia lepsze opcje zasięgu i prowadzi do niższych kosztów niż oczekiwano beneficjentów i podatników. Od kwietnia 2006 r. Średnie miesięczne składki dla beneficjentów były o 32 procent niższe niż pierwotnie przewidywano. (Średnia składka wynosi 25 USD miesięcznie, w porównaniu z prognozą 37 USD miesięcznie.) Całkowity koszt dla podatników za 2006 r. Spadł o około 20 procent w porównaniu z ocenami z połowy ubiegłego roku, według CMS Office of Actuary . Niektórzy beneficjenci osiągają większe oszczędności niż sugeruje przeciętna, ponieważ wybierają plany, które oferują swoje leki lub generyczne odpowiedniki po niskich cenach. (Konkretne ceny leków można przeszukiwać na stronie www.medicare.gov.) Uważamy, że oszczędności te wynikają z trzech źródeł wpływów negocjacyjnych: dźwigni rynkowej, włączenia preferowanych leków dostępnych w wielu klasach o niższych płacach, oraz dostępność dostosowanych informacji o tym, ile może zaoszczędzić beneficjent, przechodząc na ogólny lub preferowany markowych leków.
Niektórzy sugerują, że Medicare powinien negocjować bezpośrednio z producentami leków, aby uzyskać niższe ceny dla beneficjentów, zamiast pozwolić, aby plany negocjowały indywidualnie.
[patrz też: amyloza, nutraceutyki, sonoline ]
[podobne: spółdzielnia lekarska wrzeszcz, maść cebulowa, sanus stalowa wola ]