Pierwsze miesiące przyznawania leków na receptę – aktualizacja CMS

1 stycznia 2006 r. Rozpoczęło się leczenie lekami na receptę w ramach Medicare1. Nowa korzyść wynika z konkurujących indywidualnych prywatnych planów dotyczących narkotyków, które działają z tradycyjną opłatą Medicare i planami, które są częścią prywatnych programów Medicare Advantage. Po początkowych wyzwaniach związanych z uruchamianiem leku, korzyść leku jest szeroko stosowana. Ponieważ przeciętny beneficjent miał wiele opcji, wybór planu był często zniechęcający, ale pomoc rejestracyjna była dostępna za pośrednictwem Medicare i innych organizacji. Spośród 42 milionów beneficjentów kwalifikujących się do objęcia ubezpieczeniem, na początku maja 2006 r. Do planu włączono ponad 31 milionów osób, w tym 6,2 miliona osób, które wcześniej korzystały z leków na receptę za pośrednictwem państwowych programów Medicaid (zwanych podwójnie kwalifikującymi się pełnymi korzyściami ); kolejne 5,8 miliona beneficjentów Medicare miało dostęp do leków ze źródeł takich jak Department of Veterans Affairs lub obecny pracodawca. Wiele innych osób dołączyło blisko terminu 15 maja. Spośród 5 milionów beneficjentów, którzy nie są zarejestrowani lub objęci innymi formami pomocy, około 3 miliony mają ograniczone dochody i kwalifikują się do dodatkowej pomocy.
Na początku 2006 r. Wystąpiły pewne istotne problemy. Niektórzy beneficjenci, w szczególności niektórzy kandydaci, którzy zmienili plany pod koniec grudnia, nie mieli pełnych informacji na temat zasięgu, kiedy udali się do aptek. W Centrach Usług Medicare i Medicaid Services (CMS) nie robimy wymówek dla tych problemów i ciężko pracujemy, aby je naprawić.
Jesteśmy świadomi, że prawdopodobnie nigdy więcej nie staniemy w obliczu tak olbrzymiego przejścia i staramy się poprawić wszystkie aspekty programu. Od kwietnia raporty o problemach w aptekach spadły o 95 procent, a czas oczekiwania dla beneficjentów, którzy dzwonią pod nasz numer telefonu 1-800-MEDICARE, wynosi obecnie nie więcej niż dwie minuty.
Podejmujemy również kroki, aby pomóc beneficjentom, gdy tylko się zarejestrują. Chociaż ubezpieczenie Medicare na receptę jest zwykle skuteczne pierwszego dnia miesiąca po rejestracji, zachęcamy beneficjentów, aby przynajmniej od dwóch tygodni między kolejną rejestracją lub zmianą rejestracji a pierwszym korzystaniem z ubezpieczenia, jeśli to w ogóle możliwe. Beneficjenci, którzy mają trudności z uzyskaniem recepty po zapisaniu się, mogą skontaktować się z wybranym przez siebie planem lub Medicare w celu uzyskania pomocy. Kiedy przechodzimy do początkowej realizacji korzyści, mamy trzy szerokie cele: zapewnienie, że konkurencja promuje prostotę, a także lepsze korzyści, minimalizację cen leków przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do potrzebnych leków oraz intensyfikację dotarcia do beneficjentów o niższych dochodach, którzy jeszcze nie mieć kompleksową opiekę medyczną.
Zapisy na Medicare Część D Plan lekowy na receptę i Plany Medicare na 27 kwietnia 2006 r., W zależności od rodzaju planu, dla osób wybierających się na plan. Plany leków na receptę w ramach Medicare Part D są niezależnymi planami dotyczącymi wyłącznie leków. Plany Medicare Advantage to kompleksowe plany obejmujące zasięg leków. Standardowa korzyść to plan obejmujący ustawowo określony zakres odliczeń, dziurę w pączku i dzielenie kosztów. Plan równoważny aktuarialnie to taki, który jest zgodny z ustawowo określonym zakresem w odniesieniu do odliczeń i pączków z pączkami, ale ma inny podział kosztów (taki jak zmniejszone współpłacenie za preferowane leki i leki generyczne)
[podobne: dygestorium, Skoki tandemowe, atropina ]
[hasła pokrewne: xylogel opinie, saliderm, medikon grodzisk mazowiecki ]